نکاتی علمی در زمینه ارگاسم در خانمها

ارگاسم ( ارضا شدن ) زنانه

ارگاسم یک تجربه ی روانی - جسمی است که در زمینه ای با اثر روانی - اجتماعی اتفاق افتاده و معنی پیدا می کند. از نظر جسمی، ارگاسم حادثه ی کوتاهی است که پس از برانگیختگی جنسی رخ می دهد. از نظر روانشناسی، ارگاسم درک ذهنی اوج پاسخ فیزیکی نسبت به محرک های جنسی است. عموما عقیده بر این است که دوره ی پاسخ جنسی انسان  که ارگاسم نقطه ی اوج آن است از یک نیاز با منشا زیستی و رفتاری ناشی می شود.  نیاز جنسی ما هم منشا زیستی و جسمی دارد و هم منشا رفتاری که می تواند بر اثر رفتارهای آموخته شده باشد.

عوامل موثر بر حصول ارگاسم زنانه بر روی همدیگر تاثیر متقابل دارند. عوامل موثر عبارتند از :

عوامل فیزیولوژیک

عوامل روانشناختی

عوامل اجتماعی- فرهنگی

ارتباط این عوامل بین ارگاسم های مختلف یک زن و بین ارگاسم های چند زن، متغیر است. فقط پاسخ های فیزیولوژیکی و گهگاه روش ابراز احساس جنسی فردی، از یک ارگاسم به ارگاسم دیگر بدون تغییر می ماند.

ما سعی می کنیم به توضیح عامل اجتماعی موثر در ارگاسم بپردازیم زیرا دیگر عوامل تخصصی تر است و از آن عبور می کنیم و ممکن است در آینده در بخش روانپزشکی به آن ها بپردازیم.

عوامل اجتماعی موثر در ارگاسم

ارگاسم زنانه هرگز به آن حالت غیر قابل انکار انزال مرد نرسیده است. ارگاسم مردانه ( انزال ) نقش مهمی در تولید مثل داشته و به همین دلیل مورد توجه می باشد لیکن برای ارگاسم زن هنوز نقش مشابهی پیدا نشده است. نمی توان این را به تابو بودن ارگاسم زنانه ربط داد.

 به نظر می رسد هر چه خانمها  جسم خود و مراحل جنسی مشترک بین خود و مردان را بهتر بشناسند بیشتر می توانند به طور واقع بینانه رشد جنسی و هوش جنسی خود را رشد دهند. وقتی زنان بر روی جسم خود شناخت کافی داشته باشند بهتر می توانند از شریک خود بخواهند که اعمالی انجام دهد که آنان نیز لذت ببرند. این باعث رشد رابطه ی زناشویی می شود. رابطه ای موثر و دو جانبه شکل می گیرد و باعث تسهیل ارگاسم می شود.

عرف جامعه نقش مهمی در چگونگی ابراز احساسات جنسی ایفا می کند. به نظر می رسد هر چه زنان  نقاط تحریک جسمی خود را  بهتر شناسند و نگرش خود را تغییر دهند، رابطه جنسی بهتری برقرار می کنند. در دهه های اخیر تغییراتی در روش های آمیزش جنسی رخ داده است و تنوع ایجاد شده نشان دهنده ی آگاهی زنان است و این منجر به گرمای زندگی زناشویی می شود.

لذت جسمی ارگاسم به جز در مواردی که اختلالاتی مشاهده می شود رخ خواهد داد ولی بحث ارگاسم ذهنی متناسب با رشد اجتماعی است و در جوامعی که اطلاع رسانی بهتر است و زنان و مردان با مسایل جنسی آشنایی بیشتری دارند، ارگاسم ذهنی بیشتر دیده می شود.

اگر چه پاسخ های جنسی به طور ژنتیکی شکل گرفته و منتقل شده، ولی تحت تاثیر فرآیندهای آموزشی می تواند تغییر یابد.

متاسفانه بحث لذت جنسی در خانمها همواره به عنوان یک تابو مطرح بوده و در جوامع مذهبی نیز به درست یا غلط لذت جنسی با احساس گناه همراه شده است. این امر در برخی قومیتها به حدی بوده که با ختنه کردن دختربچه ها امکان دستیابی به اوج لذت جنسی از آنها گرفته می شده است. این موضوع باعث شده که رابطه جنسی در ذهن برخی به لذت جویی مرد از زن تعبیر شود لذا زنها در این رابطه احساس غبن می کنند. این دیدگاه ذهنی خود می تواند باعث کاهش تمایلات جنسی در زن شده و یا مقاربت را دردناک کند. همچنین این دیدگاه می تواند مانع از بروز ارگاسم شده یا اینکه فرد بعد از ارگاسم احساس گناه و عذاب وجدان داشته باشد.

یکی از نکاتی که باید به آن توجه داشت آن است که ارگاسم در هر زنی به نوعی متفاوت خود را نشان می دهد و نیز نحوه رسیدن به ارگاسم در زنها متفاوت است. برخی از خانمها با تحریک داخل مجرا به اوج لذت می رسند ولی در برخی دیگر باید حتما تحریک کلیتوریس از بیرون صورت گیرد. همچنین سکس در وضعیتهای خاصی می تواند به تسهیل ارگاسم در خانمها کمک کند. به عنوان مثال اگر در سکس مرد دراز کشیده و زن بر روی او قرار گیرد احتمال رسیدن به ارگاسم در زن بیشتر است. همچنین استفاده از مواد نرم کننده و لوبریکانت باعث تسهیل ارگاسم می شود. هرچه زن و مرد مدت بیشتری قبل از سکس عشق بازی داشته باشند نیز ارگاسم بهتری رخ خواهد داد. از طرف دیگر هرچه ارتباط عاطفی ضعیفتری بین زوجین وجود داشته باشد یا اینکه زن احساس خوبی به شکل ظاهری بدن خود نداشته باشد ارگاسم ضعیفتری خواهد داشت.

در کل هرچه زن و مرد بتوانند در سکس کمتر از یکدیگر خجالت کشیده و درخواستهای خود را راحتتر بیان کنند احتمال رسیدن به اوج لذت جنسی در خانمها بیشتر خواهد بود.

   تاریخ ثبت: 1394/03/05     |     تعداد بازدید: 2603 | |
- |   1394/08/08 09:04:40   |
استفاده کردم
دیدگاه کاربران
همکاران سایت
  • روانپزشک-رواندرمانگر:دکتر محسن حافظی تحصیلات خود را در پزشکی عمومی در سال 1375 و در رشته تخصص اعصاب و روان در سال 1382 در دانشگاه علوم پزشکی...
Fatal error: Call to undefined function apache_getenv() in /var/www/vhosts/ravanpezeshkonline.com/httpdocs/APPs/DCMS/DCMSUtils/Statistic/tpro.php on line 32