خودآزاری یا مازوخیسم

چرا برخی افزاد به خود آسیب می رسانند؟با این افراد چگونه برخورد کنیم؟

آیا با یک شخصیت ضداجتماعی طرفید؟

زندگی در کنار فردی که شخصیت ضداجتماعی دارد می تواند عوارض روانشناختی زیادی برای فرد در بر داشته باشد. دراین مقاله سعی شده است به زبانی ساده رفتارهای رایج این افراد آموزش داده شود تا بتوان با شناخت سریعتر آنها،از آسیب بیشتر جلوگیری کرد.

زندگی با بیمار مبتلا به اختلال شخصیت مرزی ( بخش سوم )

در این مقاله به روش برخورد مناسب خانواده با بیمار مبتلا به اختلال شخصیت مرزی می پردازیم. این مقاله بخش سوم و پایانی سلسله مقالاتی است که درباره ی این موضوع به آن پرداختیم.

زندگی با بیمار مبتلا به اختلال شخصیت مرزی ( بخش دوم )

زندگی با بیمار مبتلا به اختلال شخصیت مرزی کار ساده ای نیست. از طرفی بسیاری از والدین یا همسران این افراد نمی دانند چگونه برخورد کنند و اشتباهات آنان باعث بدتر شدن بیمار می شوند. در این مقاله تدوین شده از چند منبع معتبر سعی داریم نکات مهم این روابط را آموزش دهیم.

زندگی با بیمار مبتلا به اختلال شخصیت مرزی

زندگی با بیمار مبتلا به اختلال شخصیت مرزی کار ساده ای نیست. از طرفی بسیاری از والدین یا همسران این افراد نمی دانند چگونه برخورد کنند و اشتباهات آن ها باعث بدتر شدن بیمار می شود. در این مقاله تدوین شده از چند منبع معتبر سعی داریم نکات مهم این رابطه را آموزش دهیم.

معرفی کتاب عشق ویرانگر

کتاب " عشق ویرانگر " چگونه به افراد برای شناخت خود و شریک شان کمک می کند؟

اختلال شخصیتی وابسته

افرادی که به دلیل اختلال شخصیتی قادر به تصمیم گیری به عنوان یک بزرگسال نیستند و وظایف خود را به دیگران واگذار می کنند

اختلال شخصیت خودشیفته

توضیحاتی در مورد خودشیفتگی بیمارگونه

اختلال شخصیت پارانویید

توضیحاتی در مورد افرادی که نمی توانند به دیگران اعتماد کنند

اختلال شخصیت وسواسی جبری

توضیحاتی کلی در زمینه اختلال شخصیت وسواسی جبری

اختلال شخصیت مرزی

افرادی که ثبات هیجانی ندارند

اختلال شخصیت نمایشی یا هیستریونیک

توضیحاتی در مورد اختلال شخصیتی نمایشی

با همسر مردم ستیز خود چه کنم؟

هشداری برای کسانی که با افراد ضداجتماعی سرو کار دارند

اختلال شخصیت چیست؟

در این مقاله سعی شده است اختلال شخصیت به زبانی ساده معرفی شود

همکاران سایت
  • روانپزشک-رواندرمانگر:دکتر محسن حافظی تحصیلات خود را در پزشکی عمومی در سال 1375 و در رشته تخصص اعصاب و روان در سال 1382 در دانشگاه علوم پزشکی...
Fatal error: Call to undefined function apache_getenv() in /var/www/vhosts/ravanpezeshkonline.com/httpdocs/APPs/DCMS/DCMSUtils/Statistic/tpro.php on line 32